*** Géén verzendkosten vanaf € 35 en binnen 24 uur geleverd ! ***

Leco store

Disclaimer

De informatie op de LECOSTORE wordt door ons met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op LECOSTORE aangeboden informatie. LECOSTORE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van LECOSTORE of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op LECOSTORE verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van LECOSTORE. LECOSTORE garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de LECOSTORE en op de lay out en vormgeving van de LECOSTORE rusten bij LECOSTORE en/of haar licentiegevers. De informatie op LECOSTORE is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van de LECOSTORE voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LECOSTORE niet toegestaan. Aan de op deze site geboden informatie en/of diensten kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleend en worden geheel voor eigen risico gebruikt.

Wij hebben getracht alle rechthebbenden te traceren. Mochten wij daar niet in geslaagd zijn, of de rechthebbende niet hebben kunnen erkennen, dan zullen wij de informatie waar wij niet rechthebbende van zijn, op uw eerste verzoek per direct verwijderen.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) de LECOSTORE is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van LECOSTORE slecht verdraagt met de naam en reputatie van LECO, zijn diensten, producten of de inhoud van de LECOSTORE.